1698758474033

​​​
Forsknings- og utdanningsdagen 2023

30.10.23 arrangerte Anskaffelsesakademiet forskning og utdanningsdag med ca. 70 deltakere i salen. Dagen ble stimulerende med verdifull innsikt fra både politikere og forskere. Beste master gikk til Omid Zanbili Mokri fra Høgskolen i Molde for oppgaven "Økt operativ evne gjennom strategiske partnerskap i militær logistikk: en replikasjons- og forlengelsesstudie". Du kan lese oppgaven her.

Dagen etter var Anskaffelsesakademiet representert med egen stand på anskaffelseskonferansen til DFØ. Nå gjenstår det å se hvordan vi kan anvende all denne nye kunnskapen. 

- ​sammen for kunnskapsbaserte offentlige anskaffelser

Skjermbilde 2023-10-26 kl. 21.24.51
Logo partnere