thumbnail_IMG_0670

​​​
Kan offentlige innkjøp drive grønn omstilling?

I forlengelsen av frokostmøte om grønn omstilling er det akkurat publisert en spennende ny forskningsartikkel. 

Studien går i dybden på den kritiske rollen strukturell tilpasning spiller for vellykket implementering av offentlig innkjøp av grønne innovasjoner. Ved å analysere data fra 379 offentlige organisasjoner i Norge, fant studien at strategiske mål, strukturell sammenheng og tilstrekkelige ressurser er nødvendige drivere for suksess med grønne offentlige innkjøp. 

Resultatene viser at strategiske mål må samsvare med struktur og kontrollmekanismer, som igjen krever tilstrekkelige ressurser for å fremme grønn innovasjon.

Les hele forskningsartikkelen her: artikkel

- ​sammen for kunnskapsbaserte offentlige anskaffelser

Skjermbilde 2023-10-26 kl. 21.24.51
Logo partnere