Vi ønsker å være ett bindeledd for kunnskapsbaserte anskaffelser 


Anskaffelsesakademiet ønsker å bidra til at beslutningstakere i offentlig sektor får kunnskapsbaserte innspill til sine prosesser innen anskaffelser.

Vårt mål er å fremme en dypere forståelse og forbedring av anskaffelsesprosesser gjennom følgende tiltak:
- Tilføre forskningsbasert innsikt innenfor anskaffelsesfeltet.
- Etablere forum for dialog om anskaffelser.
- Stimulere og berike den offentlige debatten rundt offentlige anskaffelser.

Gjennom disse initiativene ønsker vi å bidra til møteplasser der interessenter kan samles for å dele erfaringer, lære av eksperter, og sammen utforske nye metoder.

Chat-kontur