Skriv din masteroppgave om offentlige anskaffelser og vinn pris

Nominasjon av kandidater
Anskaffelsesakademiet ønsker nominasjon av kandidater til beste masteroppgave(r) innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser. 

Premie
Komiteen bestemmer hvor mange priser de gir hvert år og hvordan premien skal fordeles mellom oppgavene. Det totale beløpet Anskaffelsesakademiet har til disposisjon for beste masteroppgaver er 50.000,-

Utdeling
Selve utdelingen av prisene skjer på Anskaffelsesakademiet sin årlige F&U dag. Studentene skal også gi en presentasjon av sine masteroppgaver på denne F&U dagen.

Tema
Masteroppgavene må omhandle tema fra fagområdet offentlige anskaffelser. 

Kriterier
For å delta i denne konkurransen må masteroppgavene være skrevet året før nåværende forskning og utdanningsdag. Oppgaven må være på masternivå og på minst 30 studiepoeng, og være skrevet for en norsk akademisk institusjon. Masteroppgaven må ha karakteren A eller B for å være med i konkurransen. Masteroppgaven må leveres i elektronisk form og oppgavene må ikke være konfidensielle.

Oppgavene sendes til senterleder Marius Langseth i Anskaffelsesakademiet. marius.langseth@kristiania.no. Hver U/H institusjon kan delta med maksimalt 3 masteroppgaver. Institusjonene som ønsker å nominere masteroppgaver til denne prisen, må sende sine bidrag innen 1. oktober til Anskaffelsesakademiet.

Ved nominasjon er det et krav at den nominerte har fulgt generelle retningslinjer for forskningsetikk.

En-trofé-kopp