Aktuelle konferanser knyttet til offentlig anskaffelser

Offentlige anskaffelser spiller en viktig rolle i den økonomiske strukturen til mange land. For å dele kunnskap og sikre kontinuerlig forbedring og kompetanseheving arrangeres det internasjonale konferanser dedikert til offentlige anskaffelser. 
Les mer under. 

IPSERA (International Purchasing and Supply Education and Research Association) er en fremtredende organisasjon dedikert til forskning og utdanning innen innkjøp og forsyningskjedeledelse. De holder en årlig konferanse som tiltrekker akademikere, forskere og praktikere fra hele verden for å diskutere de siste fremskrittene og utfordringene på feltet. Eget track på offentlige anskaffelser.

Den internasjonale konferansen for offentlige anskaffelser (IPPC) er et globalt nettverk av utøvere og forskere innen offentlige anskaffelser fra over 100 land. Målet er å fremme og dele kunnskap og beste praksis innen offentlige anskaffelser. Våre toårige konferanser gir unike nettverksmuligheter med utøvere og eksperter innen offentlige anskaffelser. 

Since 2011 the University of Rome Tor Vergata, together with partner institutions, organises the Interdisciplinary Symposium on Public Procurement. The aim of the Symposium is to bring together economists, engineers, lawyers, management scholars and professionals in the field of public procurement through dialogue and discussion. The organizers have the ambition to reduce the terminology barrier between all interested parties, bridging the cross cultural divide and reaching a joint wider understanding of practical issues in public procurement.

Åpen-konvolutt-med-heldekkende-fyll

Hvis det er konferanser som mangler.
Ta gjerne kontakt, så oppdaterer vi.