Utforsk våre utdanningstilbud

​​
Nedenfor er en oversikt over utdanningstilbud fra våre akademiske partnere, som spenner fra praktiske kurs til dyptgående studieprogrammer. Alle designet for å berike din faglige forståelse og åpne nye karrieremuligheter innen offentlige anskaffelser. 

Åpen-bok-med-bord-lampe,-bøker,-penn-og-blyant


NTNU tilbyr erfaringsbasert mastergrad i organisasjon og ledelse med spesialisering i logistikk og innkjøpsledelse. I tillegg ett emne som etter og videreutdanning. 


Nord universitet tilbyr fire nettbaserte emner i innkjøpsledelse på bachelornivå, ett emne i logistikk på bachelornivå og ett emne i kontraktsledelse på masternivå. 


Kristiania tilbyr en nettbasert årsenhet i bærekraftig innkjøp med åtte emner på bachelornivå. I tillegg tilbys to emner om anskaffelser på masternivå. 


NHH tilbyr ett emne i innkjøpsledelse på bachelornivå.

UiB tilbyr spesialemne i anskaffelsesrett på bachelor og masternivå, som også kan inngå ien LLM om EU- & EØS-rett.


HiM tilbyr ett emne i innkjøpsledelse og forhandling på bachelornivå.