Forsknings- og utdanningsdagen 2023

​​​​F&U dagen er en halv dag dedikert til forskning og utdanning innen offentlige anskaffelser. Dette arrangementet gjennomføres hvert år og er åpent for forskere, studenter, innkjøpsledere, praktikere som jobber med offentlige innkjøp, politikere og andre interesserte. Årets F&U dag ble gjennomført 30. oktober 2023 hos Kristiania i Oslo. 

Konfransier var Marianne Breiland, LO.

Under er en oversikt over bidrag og program for dagen:

- Velkommen ved prorektor Kristiania Jens Barland og senterleder Anskaffelsesakademiet, Marius Langseth. 

- Paneldebatt v/Jan Tore Sanner (H) og Lise Selnes (AP) fra utdannings- og forskningskomiteen ledet av Anita Sundal, Virke

- KS Anskaffelsesforum, Kompetanse og ressurser i norske kommuner v/Tanja Huse Fagerlie.

- University of Nottingham, Governance lessons from Covid-19 in EU/UK and the potential role of AI v/Dr. Aris Georgopoulos

- NTNU, Organisatoriske forutsetninger for innovasjon i offentlige anskaffelsesprosesser v/Hilde Sætertrø.

- NTNU, Erfaringer fra prosjekt innovative anskaffelser
v/Tim Torvatn.

- Nord Universitet, Early market engagement in circular procurement v/Elena Dybtsyna og Dolores Modic

- HiM, Hvilken type kompetanse og kunnskap må til for å lykkes med grønne offentlige anskaffelser i samferdselsprosjekter? v/Terje Lauvaas Andersen, Geir Arne Svenning og Deodat E. Mwesiumo.

- Kristiania, Data-Driven Decision-Making in the Public Procurement System – The case of Norway
v/Marius Langseth.

- NHO, From research into policy impact,
v/Arnhild Dordi Gjønnes.

- Sykehusinnkjøp, Hvordan vi jobber med bærekraft
v/Bente Hayes

- Pris til beste masteroppgave ble delt mellom 1 plass (30 000 kr) og delt 2 plass (10.000 på hver). Utdeling v/Barbro Bottheim, DFØ og innlegg fra beste master.

- Planer for Anskaffelsesakademiet 2024, styreleder Tim Torvatn. NTNU.

Det ble en spennende og lærerik dag med diskusjoner, presentasjoner og nettverksbygging.  

IMG_8898

Paneldebatt

IMG_8887

Deltakere i salen var en blanding av forskere, praktikere og studenter. 

Anskaffelsesakademiet-logo_sort