Formål og mål

​​Formål
Anskaffelsesakademiets formål er å dekke behov for kompetente offentlige innkjøpere ved å bidra til å etablere nasjonal forskningsbasert utdanning i UH-sektoren innen offentlige anskaffelser, samt å utvikle og spre ny kunnskap innenfor fagemnet offentlige anskaffelser gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsdeling mellom forvaltning, næringsliv og akademiske institusjoner.

En-åpen-bok

​​Overordnede mål
(1) Utvikle ny kunnskap og verktøy innen offentlige anskaffelser på internasjonalt nivå, basert på forvaltnings- og næringslivsbehov.

 (2) Profesjonalisere offentlige innkjøpere og forbedre anskaffelsesprosesser gjennom resultatspredning og samarbeid.

(3) Bli en synlig, nøytral aktør innen offentlige anskaffelser i Norge.

(4) Koordinere og etablere fagemner på bachelor- og masternivå hos akademiske partnere.

(5) Etablere en nasjonal mastergrad i offentlige anskaffelser.

(6) Styrke doktorgradsstudier innen offentlige anskaffelser hos akademiske partnere.

(7) Styrke forskningsformidling for å fremme faget i samfunnsdebatten og synliggjøre gevinster.

Prisbelønnet-bånd-med-stjerne