​​​Akademistyret
Styret for Anskaffelsesakademiet er sammensatt av:

Representanter for akademiske og strategiske partnerne. 

Akademistyret skal vedta budsjett og virksomhetsplaner for hvert år, og skal aktivt følge opp Anskaffelsesakademiets strategi og mål.

Akademistyret har et overordnet ansvar for: 
- Anskaffelsesakademiets strategiske prosesser og planer.
- Det skal føres protokoll over Akademistyrets møter.
- Det skal avholdes minst tre styremøter pr. år.

​​Senterledelse
Den daglige ledelse av Anskaffelsesakademiet gjennomføres av senterleder.

Senterleder har ansvar for å:
- Administrere Anskaffelsesakademiet, herunder følge opp de løpende satsningene og prosjektene.
- Disponere Anskaffelsesakademiets budsjett.
- Forberede møtene i Akademistyret.
- Arrangere årlig partnerforum og forskning/utdanningsdag.

Et-puslespill
Blyanter-med-blyant-shavings