​  Partnerskapsnettverk

Ønsker du å lære og bidra på anskaffelsesfeltet?

Bli med i Anskaffelsesakademiets strategiske partnerskapsnettverk, hvor du kan samarbeide med nøkkelaktører som DFØ, LO, Sykehusinnkjøp, Virke og NHO samt akademiske partnere. 

Som partner i nettverket, vil du:
- Bli oppdatert på ny forskning og trender innen anskaffelser.
- Engasjere deg i meningsfulle samtaler og dele erfaringer med både offentlige og private ledere.
- Oppdage lærings- og utviklingsmuligheter gjennom våre arrangementer.

Du får også en unik mulighet til å nettverke med morgendagens talenter og samarbeide med forskere og akademiske miljøer i Norge.

Ta skrittet videre – kontakt oss for mer informasjon om hvordan du kan bli en del av vårt partnerskapsnettverk.

Skjermbilde 2023-10-26 kl. 21.24.11
Hender-som-blir-hevet-2