Søk såkornsmidler for forskning

​​​​​​​​Anskaffelsesakademiet har øremerkede midler til å fremme forskning innenfor fagfeltet offentlige anskaffelser.

Søknadsfrist
Søknader til «såkornstøtte» til forskningsaktiviteter vil behandles løpende.

Støtte
Det kan søkes støtte på inntil 100 000 kr per. prosjekt. 

Søknaden
Søknaden må inneholde følgende:
- Tittel på prosjektet og en kort beskrivelse.
- Eventuelle samarbeidspartnere.
- Budsjettramme for FoU-søknaden og AA sin andel av rammen.
- Oversikt over hvordan midlene skal brukes, inkludert institusjonen sitt bidrag.
- Søknadsomfang inntil én A4 side.

Søknaden sendes til
Anskaffelsesakademiet v/styreleder jan.o.simila@nord.no

De som tildeles midler, må presentere resultater av sin forskning på Anskaffelsesakademiet sin årlige F&U dag.

Bruk av midler
Tildelte midler må benyttes innen ett år etter tildelingen.

En-liten-gren-med-blomster-propper